team young professionals

Young Professionals

Werken aan de toekomst

Onze kennis en ervaring werd door de jaren heen al her en der opgeschud door de frisse kennis en initiatieven van jonge mensen. In januari 2020 kreeg die frisse kennis en energie een nieuwe vorm:  de ‘young professionals’. Deze groep van pas afgestudeerden werkt structureel aan de toekomst en daarbij bundelen zij direct alle krachten.

Bedrijfsbelang voorop

‘Toen we als groep startten, begonnen we met een whiteboard vol ideeën’, zegt Alois Knol, ‘daaruit selecteerden we een top 5. Samen met jongere werknemers en stagiairs werken we in 4 teams aan deze projecten. Buiten de teams om ontmoeten wij elkaar als groep young professionals en hebben we regelmatig overleg met het MT. We zien het als onze taak om altijd pro-actief te blijven en het bedrijfsbelang voorop te houden. Onze onderlinge ontmoetingen houden ons scherp. Nu we een poosje op weg zijn, blijkt bovendien dat we de ‘ontwikkelingseilandjes’ met elkaar verbinden. Dat is een mooie bijkomstigheid.’

Materialenonderzoek

Ekta Kapoor maakt het verhaal van Alois concreet: ‘We doen onderzoek naar de eigenschappen van materialen, naar hun ‘gedrag’ door de tijd, maar bijvoorbeeld ook naar brandveiligheid. De informatie die we nodig hebben, halen we uit onderzoeksresultaten die gedocumenteerd zijn, uit eerder gerealiseerde projecten, uit gesprekken met producenten, et cetera. Wat we hieruit leren, kunnen we meenemen in de nieuwe ontwerpen en in de onderhoudsplannen van de toekomst.
In het verlengde hiervan staat een ander project waaraan we werken: gevelontwerpen gebaseerd op levensduur en herbruikbaarheid.’

“We zien het als onze taak om altijd pro-actief te blijven en het bedrijfsbelang voorop te houden.”
Alois Knol

Nieuwe mindset

‘Wat gebeurt er over 60 jaar? Dat is een vraag die tegenwoordig al in de ontwerpfase van een gebouw wordt gesteld’, haakt Alois aan. ‘Met deze benadering kun je nu al werken aan materiaalhergebruik in de toekomst. Door ramen te monteren met rubbers bijvoorbeeld in plaats van door siliconen of lijm te gebruiken. Op den duur kunnen de ramen eenvoudig en onbeschadigd worden verwijderd, opgeknapt en hergebruikt. ‘Urban mining’ noemen we dat en het wordt langzaamaan de norm. Het is nogal een ommezwaai en het zal een hele nieuwe mindset vragen van ons allemaal, maar wij zijn al voorzichtig begonnen met het uitdenken van de eerste concrete projecten.’

Leasegevel dichterbij?

‘Ook werken we de ideeën uit om geveldelen in de toekomst te chippen. Dat komt voort uit een eerder track&trace-plan. Zo kort mogelijk uitgelegd, maakt een chip een onderdeel snel te identificeren; waar in het gebouw bevindt het zich en wat zijn de precieze kenmerken. Dat werkt bijzonder accuraat in het geval van reparatie, maar we denken al verder. Stel je voor wat zo’n systeem kan betekenen als de chip vertelt hoe vaak bijvoorbeeld een venster wordt geopend? Het schoonmaak- en onderhoudsplan kan daar dan heel efficiënt op inspelen. Denken we dan nóg verder, dan zien we het concept ‘leasegevel’ ook dichterbij komen!’

“Wat we hieruit leren, kunnen we meenemen in de ontwerpen en onderhoudsplannen van de toekomst.”
Ekta Kapoor

 

BIPVT-panelen en 3D-scanners

‘Samen met de TU Delft werken we aan zonnepanelen, te integreren in de gevel, BIPVT panelen genaamd’, gaat Ekta de opsomming van de projecten verder. ‘Ze wekken niet alleen stroom op, we halen er ook warmte uit. Het systeem wordt verder uitgewerkt tot een plug&play-systeem in verschillende maten en kleuren. In dit product zit heel veel toekomstperspectief.‘ Alois besluit het rijtje: ‘het vijfde project is al afgerond. Het is een onderzoek naar de mogelijkheden van 3D-scanners.’ Twee stagiairs onderzochten of wij 3D-scanners kunnen gebruiken om gevels in te meten, wat ze kosten, wat ze ons zouden opleveren en hoe werkbaar en betrouwbaar de resultaten zijn. Het rapport is opgesteld, de conclusie is nu aan de directie.’

Zet jij óók jouw naam op onze gevels?

Alois Knol

Alois Knol

‘We brengen diversiteit in het bedrijf. Niet alleen zijn we beduidend jonger dan de meeste collega’s, we komen uit binnen- en buitenland én onder ons zijn de vrouwen goed vertegenwoordigd. Dat is misschien een beetje een cultuurshock binnen een bedrijf met overwegend Nederlandse mannen van een zekere leeftijd, maar dat pakt goed uit.’

Ekta Kapoor

Ekta Kapoor

‘Onze collega’s stellen zich open voor ons en nemen de moeite Engels te spreken. We nemen onderzoekservaring mee vanuit onze universitaire studies en leren de vertaalslag maken naar de praktijk. Zo blijkt de samenwerking interessant voor iedereen en er komen interessante ontwikkelingen uit voort.’